تشریح مدار تلویزیون – منبع تغذیه

تشریح مدار تلویزیون

منبع تغذیه تلویزیون؟

تشریح مدار تلویزیون

 

تشریح مدار تلویزیون
حساس ترین و اساسی ترین قسمت هر دستگاه الکترونیکی منبع تغذیه می باشد منبع تغذیه یک ولتاژ DC تولید می کند تا مدارات الکترونیکی را تغذیه نماید در بعضی مدارات از باطری به عنوان منبع تغذیه استفاده می شود در اکثر دستگاهها به علت با بودن هزینه باطری از برق شهر استفاده می شود وقتی که از برق شهر استفاده می شود مراحل زیر بایستی طی شود تا ولتاژ DC مورد نیاز تامین شود.

 

Share
تماس مستقیم